EUR 1.000,00 7 jaar
4,00 Op einddatum
28-11-2018 EUR 50.000,00
EUR 50.000,00  

Obligatie aflossing op einddatum

Deze campagne heeft betrekking op een obligatie met de volgende kenmerken:  
 Totaal streefbedrag:
€ 50.000,-


Nominaal bedrag per obligatie: 
€ 1.000,-


Looptijd:  
7 jaar


Rentepercentage:   
4,00%


Aflossingsvorm:       
Ineens op einddatum


Verplichte schenking:  
Tenminste € 20,- per jaar   
 
Middels de verplichte periodieke schenking die vastgelegd wordt in een aparte schenkingsovereenkomst, wordt door de vereniging een financieel voordeel behaald. De periodieke gift is tegelijkertijd volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen van de obligatiehouder. 
 
De verplichte schenking wordt administratief verrekend met de rente en/of aflossing.
 
Indicatief voorbeeld (bij belastingtarief 52% en rekening houdend met vermindering van aftrek percentage over de jaren):
 
U verstrekt een lening van € 1.000,- en ontvangt aan rente in 7 jaar € 280. De lening wordt volledig afgelost op eindatum. U schenkt minimaal € 20 per jaar. Over 7 jaar is dat € 140. U ontvangt een fiscaal voordeel van € 61 over de periode van 7 jaar. 
 
Na 7 jaar heeft u het volledige bedrag weer terug en heeft u € 280 aan rente en € 61 aan belastingteruggave ontvangen. Dat is in totaal € 341. U heeft in diezelfde periode € 140 geschonken aan HC Derby. U heeft een rendement gemaakt van c. 2.8% per jaar, uw geld terug en de club is geholpen.

Voortgang:

100%
EUR 1.000,00 7 jaar
4,00 Annuïtair
28-11-2018 EUR 50.000,00
EUR 50.000,00  

Obligatie Annuïteit

Deze campagne heeft betrekking op een obligatie met de volgende kenmerken:
 Totaal streefbedrag:
€ 50.000,-


Nominaal bedrag per obligatie: 
€ 1.000,-


Looptijd:  
7 jaar


Rentepercentage:   
4,00%


Aflossingsvorm:       
Annuïteit


Verplichte schenking:  
Tenminste € 20,- per jaar   
 
Middels de verplichte periodieke schenking die vastgelegd wordt in een aparte schenkingsovereenkomst, wordt door de vereniging een financieel voordeel behaald. De periodieke gift is tegelijkertijd volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen van de obligatiehouder. 
 
De verplichte schenking wordt administratief verrekend met de rente en/of aflossing.
 
Indicatief voorbeeld (bij belastingtarief 52% en rekening houdend met vermindering van aftrek percentage over de jaren):
 
U verstrekt een lening van € 1.000,- en ontvangt aan rente in 7 jaar € 166. De lening wordt jaarlijks afgelost. U schenkt minimaal € 20 per jaar. Over 7 jaar is dat € 140. U ontvangt een fiscaal voordeel van € 61 over de periode van 7 jaar.
 
Na 7 jaar heeft u het volledige bedrag weer terug en heeft u € 166 aan rente en € 61 aan belastingteruggave ontvangen. Dat is in totaal € 227. U heeft in diezelfde periode € 140 geschonken aan HC Derby. U heeft een rendement gemaakt van c. 2% per jaar, uw geld terug en de club is geholpen.

Voortgang:

100%